Prieskum vývoja prístupu k priestorovým údajom pre účely životného prostredia1.10.2020

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie sprístupnilo prostredníctvom aktivity ELISE prieskum s cieľom získať dôkazy o tom, ako sa za posledné desaťročie vyvinul prístup a využitie priestorových údajov.

Získané informácie prispejú na jednej strane ako vstupné údaje pre blížiace sa hodnotenie smernice INSPIRE, ktoré sa má uskutočniť do januára 2022, a na druhej strane pre získanie poznatkov o tom, ako by mali vyzerať budúce infraštruktúry priestorových údajov v kontexte zavedenia Európsky dátových priestorov definovaných Európskou dátovou stratégiou.

Prieskum je zameraný na všetky osoby alebo organizácie, ktoré využívajú priestorové údaje na environmentálne účely, a najmä na tých odborníkov, ktorí sa podieľajú na príprave správ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a strategickom hodnotení životného prostredia (SEA).

Prieskum bude otvorený do 31. októbra 2020.

Viac informácií