Prieskum záujmu o prístup a využívanie priestorových údajov programu Copernicus1.12.2020

Copernicus je program Európskej únie pre pozorovanie Zeme, v rámci ktorého sa sleduje naša planéta a jej prostredie s výsledným úžitkom pre všetkých európskych občanov. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sprístupňuje prieskum zameraný na identifikáciu záujmu užívateľov o využívanie konkrétnych produktov programu Copernicus pre potreby ich cielenej distribúcie v rozsahu územia Slovenskej republiky.

Program Copernicus sprístupňuje obrovské množstvo globálnych údajov zo satelitov a z pozemných, vzdušných a námorných systémov merania sa používa na poskytovanie informácií, na základe ktorých môžu poskytovatelia služieb, subjekty verejného sektora a iné medzinárodné organizácie skvalitňovať život občanov v Európe. Poskytované informačné služby sú pre používateľov bezplatné a verejne dostupné.

Rozsah údajov zbieraných aj za územie Slovenskej republiky je výrazný, preto Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky iniciovalo prieskum zameraný na spresnenie užívateľských požiadaviek podľa jednotlivých tematických oblastí. Výstupy dotazníka stanovia priority pri publikácii a distribúcii údajov programu Copernicus.

Odkaz na samotný prieskum

Výsledky prieskumu: