Pripomienkovanie Registra priestorových informácií10.11.2016

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ponúka užívateľom Informačného systému Registra priestorových informácií (IS RPI) možnosť pripomienkovania funkcionality a obsahou prostredníctvom zdokumentovania problémov a návrhov vylepšení do 30.11. 2016.

Na tieto účely je zriadený formulár. Podnety budú priebežne riešené s dodávateľmi IS RPI.

Viac informácií...