Reporting a monitoring environmentálnej legislatívy12.11.2017

Estónske predsedníctvo EÚ a Komisia spoločne zorganizovali "5th Stakeholder Workshop on Reporting and monitoring of environment legislation", zameraný na diskusiu výsledkov procesu hodnotenia EÚ environmentálnej legislatívy (Fitness Check) a Akčného plánu zameraného na zvýšenie jej vhodnosti pre daný účel "fitness-for-purpose" v spolupráci s členskými krajinami.

Implementácia INSPIRE prostredníctvom INSPIRE prioritných datasetov predstavuje jednu z 10 navrhnutých aktivít Akčného plánu, ktorý predstavuje súbor aktivít zameraných na adresovanei výziev zosumarizovaných v rámci hodnotenia Fitness Check on Reporting and Monitoring.

Cieľom tejto iniciatívy je aby EÚ legislatíva zabezpečila očakávané prínosy pre občanov, podnikateľov a spoločnosť pri odstraňovaní byrokracie a znižovaní nákladov v rámci procesu Regulatory Fitness and Performance (REFIT).

Proces Fitness Check predstavuje vyhodnotenie, ktoré poskytuje na základe dôkazov kritickú analýzu či sú povinnosti predkladania správ (reportingu) primerané a poskytované tak ako sa očakáva. Či sa poskytujú správne informácie, v správnom čase, správnym spôsobom a za čo najnižšie náklady.

Miesto workshopu: State Forest Management Centre  24, Toompuiestee, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10137, Eesti

Program workshopu

Prezentácie:

Utorok 07.11.2017

Session I: The reporting Fitness Check and its follow up
The results of the Fitness Check on Environmental Reporting and Monitoring and its follow up – European Commission (Steve White)
Presentation and initial discussion
EEA/EIONET – support to the Fitness check Actions and Action Plan (Chris Steenmans)
Presentation and initial discussion
Reactions from Member States and stakeholders
Panel discussion, statements and initial discussion:

  • Taimar Ala (Estonian Environment Agency)
  • Laura Burke (Irish EPA)
  • Elisa Rivera Mendoza (Spanish Ministry for Agriculture, Food and the Environment)
  • Josien Stoop (Dutch Ministry for Infrastructure and Environment)
  • Martin Tuchyňa (Slovak Ministry of Environment)
  • Lauri Tammiste (Stockholm Environment Institute)

Intervention from the plennary:

  • Tom Lieffen (Swedish EPA)

Networking dinner in Estonian Museum of Natural History, Lai 29a, Tallinn

Streda: 08.11.2017

Session II: Improving national environmental information systems

Good practices in Member States:

Session III: Enhancing the evidence base through technology
EU initiatives:

National projects / initiatives:

Concluding remarks – Estonian EU Presidency and European Commission