RPI 2.0 Testovanie13.12.2022

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravuje novú verziu Registra priestorových informácií (v.2.0). V rámci prípravy jeho plynulého nasadenia na produkciu, sprístupňuje "stage" verziu na testovanie.

RPI 2.0 je sprístupnené na testovanie s cieľom poskytnúť záujemcom možnosť otestovať obsah a funkcionalitu riešenia a poskytnúť prevádzkovateľovi spätnú väzbu na finalizáciu riešenia, prípadne jeho ďalší rozvoj.

Záujemcovia o testovanie môžu zaslať email so žiadosťou o vytvorenie testovacieho užívateľského prístupu na email adresu “inspire@enviro.gov.sk ” predmet “RPI 2.0 Testovanie” s údajmi:

Ak je užívateľ už registrovaný v RPI

  • Meno Priezvisko
  • e-mail pre notifikácie
  • Názov organizácie pod ktorou je registrovaný

Ak užívateľ ešte nebol registrovaný v RPI

  • Meno Priezvisko
  • e-mail pre notifikácie
  • Názov organizácie pod ktorú sa bude registrovať

 

Prevádzkovaťeľ RPI týmto vytvorí potrebné prístupy a zašle potrebné autorizačné údaje.
Proces testovania, bude dostupný pre záujemcov do termínu 31.12.2022.
Spätnú väzbu z testovania je potrebné poskytnúť prostredníctvom pripraveného GitLab projektu RPI 2.0 testovanie.

 

Súvisiace informácie:

V prípade akýchkoľvek nejasností, kontaktujte správcu RPI aj cez rpi(at)enviro.gov.sk