SK INSPIRE Country Fiche a monitoring 201915.5.2019

Na základe legislatívnych požiadaviek INSPIRE bol k termínu 15.05.2019 za SR pripravený a odoslaný návrh pre SK INSPIRE Country Fiche, vrátane informácií o priestorových údajoch a službách v SR - tzv. SK INSPIRE monitoring 2019.

V prípade SK INSPIRE Country Fiche bol pripravený a po konzultácii prostredníctvom INSPIRE Geoportal Country Fiche Dashboardu odoslaný aktualizovaný návrh za Slovenskú republiku. Ten bude následne posúdený Európskou komisiou s doplnením jej hodnotenia a v prípade potreby odkonzultovaný z Členským štátom EÚ. Po schválení bude zverejnený na webovom sídle INSPIRE Európskej komisie.

Informácie pre INSPIRE monitoring boli vygenerované k termínu 14.05.2019 z Národnej vyhľadávacej služby a odoslané do EIONET Central data repository.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k naplneniu a dokumentácii súčasného stavu Národnej infraštruktúry priestorových informácií v Slovenskej republike.