Spoločný INSPIRE validátor31.7.2017

Spoločné výskumné centrum Európskej únie (EC JRC) sprístupnilo po fáze vývoja a testovania Spoločný INSPIRE validátor.

INSPIRE validátor (verzia 1.0.0) v súčasnosti podporuje testy pre INSPIRE technické usmernenia k metaúdajom (v 1.3), ukladacím službám (ATOM a WFS) a údajovým témam z prílohy I.

Dňa 03.07.2017 zorganizovalo EC JRC webinár na tému spoločného validátora INSPIRE. Pokiaľ ste sa ho nemohli zúčastniť, JRC zverejnilo materiály a záznam celého webinára. Pokiaľ ste se webinára zúčastnili, môžete organizátorom poskytnúť spätnú väzbu prostredníctvom krátkeho dotazníku.

INSPIRE validátor bude taktiež bližšie predstavený workshope „INSPIRE Reference Validator - hands-on WS“, ktorý prebehne v rámci európskej INSPIRE konferencie, konkrétne 5. septembra od 11ej hodiny.

Viac informácií...