Spustenie webu a registrácie pre Inspirujme se 20191.7.2019

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a CENIA, česká informační agentura životního prostředí a vás pozývajú 11. ročník konferencie Inspirujme se… v termíne 8. – 9. 10. 2019 v priestoroch hotela Sorea Trigan na Štrbskom plese.

K podujatiu bolo sprístupnené webové sídlo a spustená registrácia. Tento 11. ročník má ambíciu podporiť výmenu aktuálnych informácií a skúseností z oblasti sprístupňovania a využívania priestorových údajov a súvisiacich služieb.

Konferencia bude preto ideálnym miestom, kde sa môžete podeliť s celou komunitou o svoje skúsenosti a poskytnúť inšpirácie formou prednášky, alebo vystavním posteru.

Na stretnutie sa teší,

Organizačný tím MŽP SR a CENIA