Testovanie Harvestera RPI 2.018.11.2019

V súvislosti so zabezpečením rozvoja Registra priestorových informácií, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky iniciovalo aktivity na príprave nového Harvestera pre Register priestorových informácií.

Jeho cieľom je odstrániť problémy s harvestingom, ktoré boli identifikované počas doterajšej prevádzky a zabezpečiť podporu nových legislatívnych, technických a užívateľských požiadaviek v predmetnej oblasti. Pred nasadením riešenia do operačnej prevádzky MŽP SR pripravilo možnosť otestovať toto riešenie pre záujemcov, aby mohli byť identifikované pripadné problémy zo strany poskytovateľov metaúdajov prostredníctvom Katalógových služieb. Záujem o participáciu na testovaní prosíme nahlásiť na email adresu rpi@enviro.gov.sk do termínu  25.11.2019 s textom v predmete "Harvester RPI 2.0 Test".