Užívateľský prieskum pre Register priestorových informácií22.11.2018

Vo väzbe na zlepšenie možností tvorby a využitia metaúdajov pre priestorové údaje a služby, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo užívateľský prieskum Registra priestorových informácií.

Register priestorových informácií bol sprístupnený začiatkom roku 2017 a za uvedené obdobie boli zo strany jeho prevádzkovateľa identifikované oblasti vyžadujúce úpravy a vylepšenia. Hlavným cieľom tohto prieskumu je preto doplnenie perspektívy samotných užívateľov. V zmysle uvedeného prieskum obsahuje priestor pre identifikáciu doposiaľ identifikovaných problémov, nastavenie priorít pre zlepšenie častí a funkcionality, ktorú identifikoval prevádzkovateľ a doplnenie súvisiacich požiadaviek a námetov na zlepšenie.

Tento prieskum nadväzuje na výsledky Užívateľského prieskumu "Lepšie GeoDáta pre Slovensko" v oblasti metaúdajov.

Informácie získané prostredníctvom tohto prieskumu budú použité pri spresňovaní pri realizácii potrebných úprav a vylepšení pre dosiahnutie vyššieho užívateľského konfortu a skvalitnenie obsahu a možností využitia metaúdajov ako aj priestorových údajov a služieb, ktoré popisujú.

Vopred ďakujeme za participáciu ako aj ďalšiu disemináciu tohto prieskumu.

Odkaz na prieskum