Verejná konzultácia k Európskej dátovej stratégii29.4.2020

Európska komisia zverejnila 19. februára 2020 v rámci tzv. „digitálneho balíčka“, ktorý obsahuje tri kľúčové dokumenty určujúce digitálnu politiku novej EK: 1. oznámenie Formovanie digitálnej budúcnosti Európy; 2. oznámenie Európska dátová stratégia; 3. Bielu knihu o umelej inteligencii (AI) – európsky prístup k excelentnosti a dôvere (Biela kniha o AI). K dokumentu Európskej dátovej stratégie, ktorý sa dotýka aj problematiky INSPIRE bola sprístupnená verejná konzultácia do termínu 31.05.2020

Dokument Európskej dátovej stratégie, predstavuje rámcový dokument, ktorý naznačuje priority EK pre ďalšie smerovanie v oblasti tzv. Jednotného Európskeho údajového priestoru. 

Dokument okrem iných oblastí naznačuje aj ďalšie smerovanie INSPIRE v kontexte tzv. Common European Green Deal data space (str.28). 

V prípade záujmu o participáciu na prieskume je potrebné prihlásiť sa prostredníctvom EU Login účtu, ktorý ak nevlastníte je možné vytvoriť.