Verejná konzultácia k štúdii uskutočniteľnosti k projektu „Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám“4.9.2018

Vo väzbe na podporu výkonu koordinácie tvorby a prevádzky národnej infraštruktúry priestorových informácií v SR, ktorá poskytuje geopriestorovú podporu pre výkon elektronizácie verejnej správy Ministerstvo životného prostredia SR sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti pre projekt „Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám“.

Bližšie informácie k projektu a materiály na pripomienkovanie sú k dispozícii na portáli Ministerstva životného prostredia SR na tomto odkaze:

https://www.minzp.sk/aktualne/verejne-pripomienkovanie-studie-uskutocnitelnosti-k-projektu-jednotny-pristup-k-priestorovym-udajom-sluzbam.html

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám možno zasielať do  11. septembra 2018 prostredníctvom formulára, na e-mailovú adresu: SU144JPPUS@enviro.gov.sk

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti sa bude konať dňa 13. 09. 2018 o 10:00 hod. v priestoroch sekcie informatiky Ministerstva životného prostredia SR, Bukurešťská 4, Bratislava.

Vašu účasť, prosím, nahláste na e-mailovú adresu: SU144JPPUS@enviro.gov.sk