Verejná konzultácia SK Open Data Stratégie26.1.2016

Dňa 22.01.2015 bol prostredníctvom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) sprístupnený na verejnú konzultáciu dokument "Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy SR".

Dokument svojim obsahom adresuje aj problematiku priestorových údajov a INSPIRE, pričom jeho verejné pripomienkové konanie je prístupné do termínu 01.02.2016.

Viac informácií