Výpadok Registra priestorových informácií 1 202122.2.2021

Prístup do editačnej časti Webového sídla Registra priestorových informácií (RPI) je už opätovne dostupný.

 Prihlásenie do Metaúdajového editora RPI bolo obnovené.

Za vzniknuté obmedzenia sa ospravedlňujeme.

Ďakujeme za porozumenie.

Dátová kancelária NIPI