Výstupy 10.INSPIRE ESPUS Školenia "BIM - Building Information Modeling"17.11.2022

Dňa 09.11.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 10.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “BIM - Building Information Modeling”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Školenie realizované v rámci projektu ESPUS, poskytlo aktuálne informácie o stave informačného modelovania stavieb v kontexte prepojenia na vybrané aspekty. Školenie sa venovalo trom tematickým blokom, ktoré svojím obsahom prezentovali úvodu do informačného modelovania stavieb, digitalizáciu procesov v stavebníctve a infraštraštruktúrne BIM projekty. Celé školenie odborne zastrešilo desať lektorov, ktorí sú etablovanými odborníkmi s bohatými a dlhoročnými skúsenosťami v oblasti BIM. Počas podujatia boli získavané relevantné vstupy od účastníkov školenia, ktoré boli následne v diskusných častiach podujatia zosumarizované.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

 

Prezentácie

00 Predely

01 BIM a INSPIRE 

02 Princípy BIM a aktuálny stav implementácie na Slovensku

03 Postavenie BIM v súčasných legislatívnych podmienkach v SR

04 Metódy digitalizácie majetku ako podklad pre informačné modelovanie stavieb

05 Nové úlohy architekta, dátový manažment v životnom cykle stavieb

06 Princípy kolaboratívneho prístupu na projekte

07 Využitie Design&Build na BIM projektoch

08 Implementácia BIM v dopravnom staviteľstve

09 Tvorba modelu a štandardy v INFRA projektoch

10 Parametrické modelovanie v oblasti mostov