Výstupy 11.INSPIRE ESPUS Školenia "Metaúdaje"21.11.2022

Dňa 16.11.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 11.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Metaúdaje”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Školenie realizované v rámci projektu ESPUS, adresovalo poslednú technologickú INSPIRE komponentu - metaúdaje aj s väzbou na metaúdaje v oblasti elektronizácie verejnej správy - eGovernmentu a témy Open Data.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

 

Prezentácie

00 Predely
01 INSPIRE a Open Data metaúdaje
02 Tvorba, správa a využitie metaúdajov