Výstupy 12.INSPIRE ESPUS Školenia "INSPIRE Validácia"22.11.2022

Dňa 18.11.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 12.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “INSPIRE Validácia”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Školenie realizované v rámci projektu ESPUS, poskytlo prehľad o podstatných aspektoch validácie naplnenia INSPIRE legislatívnych požiadaviek a technických odporúčaní. Okrem základných požiadaviek na obsah, formu a spôsob testovania súladu, podujatie predstaví dostupné nástroje a riešenia spolu s praktickými ukážkami.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

 

Prezentácie

00 Predely
01 Intro do INSPIRE validácie
02 INSPIRE referenčný validátor
03 Validácia v praxi