Výstupy 14.INSPIRE ESPUS Školenia "Vizualizácie & kartografia"12.12.2022

Dňa 01.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 14.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Vizualizácie & kartografia”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Školenie realizované v rámci projektu ESPUS, poskytlo prehľad o možnostiach vizualizácie a digitálnej kartografickej reprezentácie priestorových údajov v geografických informačných systémoch (GIS).

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

 

Prezentácie

00 Predely
01 Predstavenie problematiky Kartografia
02 Predstavenie problematiky Vizualizácia
03 Základné pravidlá a možnosti reprezentácie údajov v prostredí ArcGIS Pro
04 Základné kartografické postupy v prostredí QGIS
05 Otvorené nástroje na vizualizáciu dát
06 Tvorba mapových výstupov v QGIS