Výstupy 15.INSPIRE ESPUS Školenia "Analytické využitie priestorových údajov"12.12.2022

Dňa 05.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 15.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Analytické využitie priestorových údajov”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Školenie realizované v rámci projektu ESPUS, predstavilo možnosti analytického využitia priestorových údajov, prípadne aj v kombinácii s údajmi nepriestorovej povahy v rámci aktivít analytických jednotiek akou je aj Inštitút environmentálnej politiky.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

 

Prezentácie

00 Predely
01 Predstavenie problematiky
02 Analytické postupy a nástroje
03 Praktické ukážky