Výstupy 16.INSPIRE ESPUS Školenia "RPI 2 testovanie"13.12.2022

Dňa 09.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 16.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “RPI 2.0 Testovanie”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Školenie realizované v rámci projektu ESPUS, poskytlo prehľad o druhej verzii verzie Registra priestorových informácií (RPI) 2.0, v rámci jeho sprístupnenia na testovanie. Po úvodnom predstavení boli postupne objasnené jednotlivé komponenty od správy užívateľov až po frontend. Zároveň boli poskytnuté informácie k možnosti otestovania riešenia na testovacom prostredí.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

 

Prezentácie

00 Predely
01 Úvod k RPI 2.0 a procesu testovania
02 Registrácia a zoznam povinných osôb
03 Metaúdaje
04 Harvester + Validátor
05 Frontend

Viac informácií k testovaniu RPI 2.0