Výstupy 2.INSPIRE ESPUS Konferencie5.7.2022

V posledný júnový deň sa podarilo zorganizovať druhú INSPIRE ESPUS Konferenciu, ktorej cieľom bolo okrem poskytnutia aktuálnych informácií o implementácii projektu ESPUS, priniesť aj novinky z medzinárodnej i národnej úrovne k oblastiam Digitálnej transformácie, Zelenej Dohody, Aktivít vesmírneho segmentu, INSPIRE, Otvorených údajov i oblasti Agrosektora. Autori príspevkov poskytli pestrú paletu noviniek a inšpirácií, ktoré prispeli k posilneniu prepojenia s novými témami a komunitami.


Úvodný blok priniesol 3 príspevky od zástupcov Európskej komisie, ktorý otvoril Michal Kubáň (DG Connect) s prehľadom aktuálneho stavu legislatívneho rámca Európskej stratégie pre údaje, vrátane oblasti Otvorených údajov a témy Datasetov s vysokou hodnotou. Jordi Escriu (DG JRC) poskytol pohľad na ďalšie smerovanie Európskej infraštruktúry priestorových informácií (INSPIRE) a novinky v oblasti technologickej podpory INSPIRE implementácie, prevádzky a ďalšieho rozvoja. Aldo Laudi (DG DIGIT) predstavil čerstvo schválenú Digitálnu stratégiu Európskej komisie s jej hlavnými princípmi a strategickými cieľmi, ktorá poskytuje mnohé inšpirácie využiteľné na národnej i organizačnej úrovni.

Druhá sekcia priniesla príspevky z národnej úrovne, v rámci ktorých Martin Tuchyňa (MŽP SR) poskytol aktuálne výsledky INSPIRE monitoringu za Slovenskú republiku a zosumarizoval priebeh implementácie projektu ESPUS. Aktuálne informácie z oblasti národnej eGovernment legislatívy Open dát a projektu Open Data 2.0 predstavila Michaela Galia Pallayová (MIRRI).

Popoludňajší blok príspevkov bol zameraný na skúsenosti s implementáciou INSPIRE v zahraničí, synergiou s vesmírnym segmentom ako aj aktivitami v segmente agrosektora. Thorsten Reitz (WeTransform) predstavil viaceré úspešné implementácie INSPIE v Európe, spolu s výhľadom na možnú budúcnosť INSPIRE. Slovenskú vesmírnu kanceláriu a jej aktivity v oblasti podpory prepájania komunít na vesmírny segment predstavil Daniel Šagáth. Aktuálne aktivity rezortu Pôdohospodárstva s výhľadom na možné budúce priority s účastníkmi konferencie zdieľal Jakub Soldán.

K poslednej sekcii bol pripravený príspevok od Radovana Hilberta (YMS) adresujúci problematiku podpory rozhodovania, a súvisiace podporné systémy v oblasti poľnohospodárstva. Sumárny prehľad o iniciatíve Smartagrihubs, projekte AgriHub CZ&SK a inovačnom experimente Agro environmentálne služby zameraných na GeoICT podporu v agropotravinárskom sektore predstavila Marcela Bindzárová Gergeľová (TUKE). Záverečný príspevok v podaní Miroslava Garaja (DIMATZ/TUKE) ponúkol inšpiratívnu bodku za podujatím, praktickými ukážkami širokého spektra aplikácií digitálneho prieskumu Zeme pre potreby agrosektoru. 

Videozáznam


 

Prezentácie

9:15
Otvorenie konferencie
9:30 - 11:00
Novinky z EÚ úrovne
   
9:30 - 10:00 Michal Kubáň,  Európska komisia, DG Connect
   
10:00 - 10:30 Jordi Escriu, Európska komisia, DG JRC
   
10:30 - 11:00 Aldo Laudi, Európska komisia, DG DIGIT
   
11:10 - 12:00
Aktivity na Slovensku
   
11:10 - 11:30 Martin Tuchyňa, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
   
11:30 - 12:00 Michaela Galia Palayová, Miroslav Líška, Viktória Šunderlíková, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
   
12:00 - 13:00
Obed
13:00 - 16:00
Synergie a podpora agrosektora
   
13:00 - 13:30 Thorsten Reitz,  WeTransform
   
13:00 - 14:00 Daniel Šagáth, Slovak space office
   
14:00 - 14:20 Jakub Soldán, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
   
14:20 - 14:30 Prestávka
   
14:30 - 15:00 Radovan Hilbert, YMS
   
15:00 - 15:30 Marcela Bindzárová Gergeľová, Technická univerzita v Košiciach
   
15:30 - 15:50 Miroslav Garaj, DIMATZ / Technická univerzita v Košiciach
   
15:50 - 16:00
Ukončenie konferencie

Podujatie bolo realizované v rámci projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS) a AgriHub CZ&SK.