Výstupy 3.INSPIRE ESPUS Školenia “Správa priestorových údajov”11.8.2022

Dňa 05.08.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 3.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Správa priestorových údajov”.

 

Školenie, realizované v rámci projektu ESPUS, poskytlo základné informácie o správe priestorových údajov v prostredí  PostgreSQL/PostGIS. Úvodná časť poskytla základné informácie možnostiach správy priestorových údajov v geodatabáze, s následným predstavením prostredia a možností PostgreSQL/PostGIS. V záverečnej časti boli pripravené praktické ukážky správy priestorových údajov a možností využitia geodatabázy v praxi.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

Prezentácie

00 Predely

01 Úvod + Geodatabáza + PostGIS

02 Využitie geodatabázy v praxi

03 Interakcie s účastníkmi