Výstupy 3.INSPIRE ESPUS konferencie & Inspirujme se 202223.12.2022

Príspevok sumarizuje podujatie organizované v spolupráci MŽP SR a CENIA v termíne 7. - 8. 12. 2022 na Štrbskom Plese, ktoré sa stalo opäť dôležitým miestom výmeny informácií a skúseností v oblasti INSPIRE a priestorových údajov.

Na webovom sídle podujatia boli sprístupnené:

 

Zároveň bol sprístupnený krátky formulár spätnej väzby k podujatiu.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli k realizácii tohto podujatia.