Výstupy 3.INSPIRE ESPUS Workshopu "INSPIRE služby a OGC APIs"20.10.2022

Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 3.INSPIRE ESPUS workshop zameraný na témy "INSPIRE služby a OGC APIs”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Podujatie realizované v rámci projektu ESPUS, bolo v úvodnej časti zamerané na pokračovanie aktivít v oblasti podpory prípravy Enterprise architektúry INSPIRE na Slovensku predovšetkým na biznis úrovni. Tematicky  adresovalo druhú technologickú komponentu INSPIRE - sieťové služby a aplikačno programové rozhrania Application programming interface - API), pripravované v rámci medzinárodnej štandardizačnej organizácie  Open Geospatial Consortium (OGC). Počas workshopu boli predstavené relevantné témy, príklady jednotlivých INSPIRE služieb a OGC API a identifikované potenciálne výzvy. Spätná väzba účastníkov podujatia bola zosumarizovaná do záverov, ktoré budú použité pri príprave súvisiaceho školenia ako aj ďalších aktivít projektu ESPUS a implementácie INSPIRE v SR.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

Prezentácie

 

00 Predely
01 Motivácia a kontext
02 Základné info
03 Príklady INSPIRE služieb a OGC APIs
04 Výzvy
05 Závery
06 Interakcie

 

00 Predely
01 Motivácia a kontext
02 Základné info
03 Príklady INSPIRE služieb a OGC APIs
04 Výzvy
05 Závery
06 Interakcie