Výstupy 4.INSPIRE ESPUS Školenia “QGIS”30.8.2022

Dňa 17.08.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 4.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “QGIS”.

Školenie, realizované v rámci projektu ESPUS, poskytlo informácie o možnostiach práce s priestorovými údajmi prostredníctvom desktop GIS aplikácie QGIS. Podujatie poskytlo základný prehľad možností využitia tohto nástroja pre najčastejšie činnosti realizované s priestorovými údajmi a súvisiacicimi službami, vrátane možností využitia  INSPIRE sieťových služieb.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

Prezentácie

00 Predely
01 Úvod do QGIS a komunitná podpora
02 Inštalácia a popis prostredia
03 Základy práce s vektorovými a rastrovými údajmi
04 Využitie webových služieb
05 QGIS Tipy a triky - Adventný kalendár
06 Príklad využitia QGIS
07 Interakcia s účastníkmi