Výstupy 5.INSPIRE ESPUS Školenia “QGIS II”14.9.2022

Dňa 07.09.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 5.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “QGIS II”.

Školenie, realizované v rámci projektu ESPUS, poskytlo vo väzbe na predchádzajúce školenie QGIS ďalšie ukážky a príklady možností využitia tejto desktop GIS aplikácie. Podujatie priblížilo účastníkom  možnosti tvorby a úpravy priestorových údajov, potenciál tvorby dopytov, ako aj analytické i kartografické možnosti doplnené o praktické ukážky, zamerané na konkrétne prípady použitia.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

Prezentácie

00 Predely

01 Tvorba a editácia

02 Dopytovanie

03 Analýzy

04 Tvorba máp a kartografických výstupov

05 Príklady využitia QGIS v praxi II: Lokalita pre solárne elektrárne

06 Príklady využitia QGIS v praxi II: Atribútové formuláre a podmienky

07 Príklady využitia QGIS v praxi II: Tvorba mapového atlasu

08 Interakcia s účastníkmi