Výstupy 5.INSPIRE ESPUS Workshopu "DPZ & Copernicus @ STU GIS DAY 2022"18.11.2022

Dňa 15.11.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 5.INSPIRE ESPUS workshop zameraný na témy "DPZ & Copernicus @ STU GIS DAY 2022”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Tento workshop bol zorganizovaný vo väzbe na podujatie GIS Day na SvF s cieľom predstaviť problematiku INSPIRE a projekt ESPUS, vrátane tém Diaľkového prieskumu Zeme a Copernicus akademickej a vedecko - výskumnej komunite.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

Prezentácie

00 Predely
01 Motivácia a kontext
02 Diaľkový prieskum Zeme
03 Copernicus
04 Príklady použitia 1
05 Príklady použitia 2
06 Interakcie