Výstupy 6.INSPIRE ESPUS Workshopu "Harmonizované zdieľanie & GIS bez GISu"8.1.2023

Dňa 29.11.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 6.INSPIRE ESPUS workshop zameraný na témy "Harmonizované zdieľanie & GIS bez GISu”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Predmetný workshop, realizovaný v rámci projektu ESPUS, bol zameraný problematiku zdieľania priestorových údajov a služieb v kontexte INSPIRE. V rámci aktivít v oblasti podpory prípravy Enterprise architektúry INSPIRE na Slovensku podujatie adresovalo tému technologickej vrstvy a v záverečnej časti poskytlo možnosť participácie na príspevku zameranom na podporu spracovania rastrových údajov prostredníctvom GDAL knižníc.

 

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

Prezentácie

00 Predely
01 Motivácia a kontext
02 Základné info
03 Výzvy a príležitosti harmonizovanéo zdieľania
04 Závery
05 Interakcie