Výstupy 7.INSPIRE ESPUS Školenia "UAVs & LIDAR a iné"11.10.2022

Dňa 04.10.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 7.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “UAVs & LIDAR a iné”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Podujatie realizované v rámci projektu ESPUS, bolo zamerané na predstavenie možností, ktoré prinášajú technológie LIDAR a fotogrametria, vrátane súvisiacich možností zberu a využitia relevantných priestorových údajov. Školenie taktiež poskytlo praktické ukážky možných prínosov z aplikačnej praxe.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

Prezentácie

00 Predely
01 Motivácia - Prečo?
02 Technológie - Ako?
03 Nosiče - Čím?
04 Príklad z praxe 1
05 Príklad z praxe 2