Výstupy 7.INSPIRE ESPUS Workshopu "Tatranský workshop 2022"10.1.2023

Dňa 08.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 7.INSPIRE ESPUS workshop zameraný na tému "Tatranský workshop 2022”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Predmetný workshop sa realizoval v rámci v rámci podujatia 3. INSPIRE ESPUS Konferencie &  Inspirujme se 2022. Workshop poskytol priestor na interakciu so zástupcami poskytovateľov a používateľov infraštruktúr priestorových informácií vo väzbe na obdobné s podujatie názvom Tatranská dielňa realizované v roku 2019 pred začiatkom implementácie projektu ESPUS.

 

Videozáznam

Záznam z workshopu:

Prezentácie

00 Predely
01 Tatranská dielňa 2019
02 Tatranská dielňa 2022
03 Porovnanie rokov 2019 a 2022