Výstupy 8.INSPIRE ESPUS Školenia "INSPIRE sieťové služby & OGC APIs"27.10.2022

Dňa 21.10.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 8.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “INSPIRE sieťové služby & OGC APIs”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Podujatie realizované v rámci projektu ESPUS, bolo zamerané na poskytnutie základných informácií o požiadavkách a možnostiach INSPIRE sieťových služieb a sérii rozhraní pre programovanie aplikácií z dielne Open geospatial consortium (OGC APIs).

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

Prezentácie

00 Predely
01 Predstavenie INSPIRE sieťových služieb a OGC API
02 Používanie INSPIRE sieťových služieb a OGC API
03 Praktické príklady