Výstupy z 1 rokovania KR NIPI v roku 202016.9.2020

Prvé rokovanie Koordinačnej rady Národnej infraštruktúry priestorových informácií v roku 2020 bolo realizované 29.06.2020.

Pracovné rokovanie sa taktiež prvý krát realizovalo prostredníctvom on-line stretnutia. Záznam a prezentácia z rokovania boli sprístupnené na webovom sídle NIPI.