Výstupy z 19.INSPIRE ESPUS Školenia "Linkované geo údaje"16.1.2023

Dňa 16.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 19.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Linkované geo údaje”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Školenie, realizované v rámci projektu ESPUS, poskytlo prehľad problematiky linkovaných geo údajov v rámci sémantického webu s príkladmi z Českej republiky i Slovenska.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

 

Prezentácie

00 Predely
01 Grafy, linkované údaje, ontológie
02 RDF reprezentácia fyzickej adresy, územnej štatistickej jednotky, ulice, budovy