Výstupy z 20.INSPIRE ESPUS Školenia "INSPIRE & Samospráva"17.1.2023

Dňa 21.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 20.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “INSPIRE & Samospráva”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Podujatie, realizované v rámci projektu ESPUS, poskytlo sumarizáciu INSPIRE požiadaviek ako aj príležitostí z pohľadu samosprávy, vrátane príkladov z Českej republiky, regionálnej i lokálnej úrovne.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

 

Prezentácie

00 Predely
01 Úvod do INSPIRE z pohľadu samosprávy
02 Otvorené mesto – mesto na dlani (MsÚ Prešov)
03 Príklady z Českej republiky
04 geopresovregion.sk & geoportalksk.sk