Výstupy z 24.INSPIRE ESPUS Školenia "PostGis II & R štatistika"30.1.2023

Dňa 29.12.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 24.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “PostGis II & R štatistika”. Príspevok poskytuje výstupy z tohto podujatia.

Školenie, realizované s podporou projektu ESPUS, poskytlo príklady ďalšieho využitia PostGis, optimalizácie príkazov v PostgreSQL, a bežné spôsoby zrýchlenia PostgreSQL servera. V druhej časti boli predstavené možnosti základného štatistického spracovania priestorových údajov a ukážok tvorby štatistík s využitím programovacieho jazyka a prostredia R.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu:

 

Prezentácie

00 Predely
01 Rozšírené možnosti PostgreSQL a PostGis
02 Štatistika v programe R