Výstupy z konferencie INSPIRUJME SE 201918.10.2019

Prezentácie a fotogaléria z konferencie INSPIRUJME SE 2019 boli sprístupnené na webstránkach podujatia.

Aktuálny 11. ročník medzinárodnej Česko - Slovenskej konferencie Inspirujme Se 2019 , ktorý prebiehal v termíne 8. - 9. 10. 2019 na Štrbskom Plese, priniesol široké spektrum príspevkov a možností diskusie z oblasti sprístupňovania a využitia priestorových údajov a súvisiacich služieb v kontexte INSPIRE.

Pre viac ako 100 účastníkov bolo pripravených 27 prezentácií, jeden workshop, priestor pre diskusie, spoločenský večer a jedna ranná svieža prechádzka.

Ďakujem všetkým účastníkom za prejavený záujem a aktívnu participáciu počas diskusií k príspevkom, ktoré je možné nájsť na webstránkach podujatia spolu s fotogalériou.