Záznamy z koordinačných rokovaní KR a ES NIPI20.7.2017

V priebehu prveho polroka 2017 boli realizované koordinačné aktivity v rámci podpory implementácie INSPIRE v SR prostredníctvom rokovaní Koordinačnej rady a Expertnej skupiny Národnej infraštruktúry priestorových informácií.

Súvisiace informácie: