Harmonizácia údajov - Mapovacie tabuľky

Zoznam mapovacích tabuliek.

Nasledovný zoznam obsahuje mapovacie tabuľky pripravené povinnými osobami v zmysle aktivít Koordinačnej rady NIPI SR, zameraných na podporu harmonizácie priestorových údajov a služieb v SR. Tento zoznam obsahuje návrhy mapovania zdrojových údajov na cieľový INSPIRE model a bude slúžiť ako podklad pre koordináciu identifikácie relevantných povinných osôb a ďalšie aktivity zamerané na identifikáciu možných prekryvov a konsolidácie poskytovaných údajov za SR.

 

 

P.č.

Téma

Aplikačná schéma

Doručené

1|3

Geografické názvoslovie

Geographical Names Mapping Table_UGKK

kinga.dombiova@skgeodesy.sk

1|4

Správne jednotky

AdministrativeUnits Mapping Table_UGKK

kinga.dombiova@skgeodesy.sk

1|5

Adresy

Návrh metaúdajového profilu pre Register Adries

Register adries v kontexte INSPIRE

Kamil.Fako@minv.sk

1|6 Parcely katastra nehnuteľností CadastralParcels kinga.dombiova@skgeodesy.sk

1|7

Dopravné siete

Common Transport Elements Mapping Table_SSC.xml

alica.szebenyiova@ssc.sk

 

 

Road Transport Network Mapping Table_SSC.xml

alica.szebenyiova@ssc.sk

 

 

Transport Network Mapping Tables_UGKK

kinga.dombiova@skgeodesy.sk

1|8

Hydrografia

HydrographyMappingTables_UGKK

kinga.dombiova@skgeodesy.sk

2|2

Krajinná pokrývka

LandCoverVector Mapping Table_SAZP.xls

martin.tuchyna@sazp.sk

 

 

LandCoverVector Mapping Table_NLC.xml

gapel@nlcsk.org

3|3

Pôda

Soil Mapping Table_NLC.xml

gapel@nlcsk.org

3|4

Využitie územia

ExistingLandUseMappingTable_NLC.xml

gapel@nlcsk.org

 

 

Planned Land Use Mapping Table_NLC.xml

gapel@nlcsk.org

3|6 Verejné a štátne služby Administrative and Social Governmental Services martin.tuchyna@enviro.gov.sk, dusan.cibulka@gmail.com

 Pozn.: *.xml súbor je potrebné stiahnuť na lokálny disk a následne otvoriť v tabuľkovom editore (Napr. MS Excell).

Pracovné stretnutia:

Súvisiaca dokumentácia: