Monitoring a reporting

Monitoring a reporting INSPIRE v Slovenskej republike predstavuje poslednú no nemenej dôležitú komponentu INSPIRE. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť mechanizmy na identifikáciu stavu implementácie INSPIRE/NIPI tak pre účely Európskej komisie ako aj pre Slovenskú republiku. 

Problematiku vymedzujú nasledovné dokumenty:

Legislatívne záväzné požiadavky:

Technické odporúčania a ostatná dokumentácia:

Dostupné výsledky INSPIRE Monitoringu a reportingu:

INSPIRE Country Fiche Slovakia

1.SK Country fiche 2016 

2.SK Country fiche 2019

3.SK Country fiche 2020

4.SK Country fiche 2021

5.SK Country fiche 2022

Monitoring

Poskytuje informácie o stave implementácie INSPIRE/NIPI v ročných intervaloch prostredníctvom indikátorov tabulárnej forme:

Rok publikácie
Monitorované obdobie
2010
Sk Indikátory Monitoringu 2010
2011
Sk Indikátory Monitoringu 2010
2012
Sk Indikátory Monitoringu 2011
2013
Sk Indikátory Monitoringu 2012
2014 Sk Indikátory Monitoringu 2013
2015 Sk Indikátory Monitoringu 2014
2016 Sk Indikátory Monitoringu 2015
2017 Sk Indikátory Monitoringu 2016
2018 SK Indikátory Monitoringu 2017
2019 SK Indikátory Monitoringu 2018

Reporting

Sumarizuje proces transpozície a implementácie INSPIRE/NIPI v širšom kontexte prostredníctvom textovej správy (reportu so štandardizovanou štruktúrou):

Rok publikácie

Reportovacie obdobie

Sk verzia

Reportovacie obdobie

EN verzia

2010

SK INSPIRE Správa k roku 2010

SK INSPIRE Report till 2010
2013

SK INSPIRE Správa 2010-2013

 SK INSPIRE Report 2010-2013
2016 SK INSPIRE Správa 2013-2015  

 Filter použitý pri harvestingu SK CSW na INSPIRE Geoportál Európskej komisie:


"
<ogc:Filter xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:daobs="http://daobs.org">
    <ogc:Or>
        <ogc:PropertyIsLike escapeChar="\" singleChar="?" wildCard="+">
                <ogc:PropertyName>SpecificationTitle</ogc:PropertyName>
                <ogc:Literal>+1089/2010+</ogc:Literal>
        </ogc:PropertyIsLike>
        <ogc:PropertyIsLike escapeChar="\" singleChar="?" wildCard="+">
                <ogc:PropertyName>SpecificationTitle</ogc:PropertyName>
                <ogc:Literal>+976/2009+</ogc:Literal>
            </ogc:PropertyIsLike>        
    </ogc:Or>
</ogc:Filter>
"