Sieťové služby

Implementačné pravidlá pre sieťové služby zahrňujú pravidlá pre vyhľadávanie, zobrazovanie, ukladanie a transformáciu údajov. IP pre jednotlivé typy sú vytvárané a schvalované postupne.
Implementačné pravidlá pre vyhľadávacie a zobrazovacie služby boli prijaté  Nariadením Európskej komisie 19. októbra 2009. Nariadenie bolo uverejnené v oficiálnom vestníku Európskej únie číslo L274, zväzok 52 20 october 2009 a podľa čláku 5 tohto nariadenia vstúpi do platnosti dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení.

Ďalšie legislatívne a technické dokumenty