Využívanie a príklady implementácie INSPIRE

V tejto sekcii budú sprístupňované príklady implementácie a využívania INSPIRE v SR. Jej cieľom je poskytnúť priestor na zdieľanie skúseností v tejto oblasti. V prípade, že by ste sa chceli na tomto mieste podeliť s odkazmi a informáciami o Vašich skúsenostiach (priestor je aj pre negatívne, ale radi privítame i tie inšpiratívne) s implementáciou a využívaním INSPIRE, kontaktuje nás prosím prostredníctvom email adresy "inspire_sk@sazp.sk".

17. 2. 2018 Využívanie ukladacích služieb

Usmernenie o možnostiach využívania INSPIRE ukladacích služieb.

17. 2. 2018 Využívanie zobrazovacích služieb

Usmernenie o možnostiach využívania INSPIRE zobrazovacích služieb.

10. 5. 2016 ELF Workshop

Dňa 16. 2. 2016 sa konalo v priestoroch ÚGKK SR v Bratislave stretnutie zástupcov EuroGeographics, poľského Hlavného úradu geodézie a kartografie (GUGiK), Slovenskej správy ciest, Slovenskej agentúry životného prostredia, Slovenskej technickej univerzity a rezortu geodézie, kartografie a katastra SR s cieľom bolo objasniť zámery projektu ELF, predstaviť vyvinuté aplikácie, ale aj povzbudiť vychádzajú z INSPIRE s cieľom lepšieho využitia pre národné a špecifické účely.