Zdieľanie údajov

Implementačné pravidlá upravujú podmienky harmonizovaného prístupu Európskych orgánov a inštitúcií k priestorovým údajom a službám priestorových údajov jednotlivých členských štátov a stanovia podmienky ich používania. Tie je možné aplikovať taktiež na úrovni jednotlivého štátu, alebo medzištátnej úrovni.

  • Vykonávacie predpisy o prístupe k súborom priestorových údajom a službám (EC/268/2010) boli 29. marca 2010 prijaté Európskou komisiou.

Na stiahnutie:

EN verzia nariadenia (720 KB)

SK verzia nariadenia (740 KB)

Súbežné zobrazenie EN a SK verzie

  • Usmernenie k „Nariadeniu o prístupe inštitúcií a orgánov Spoločenstva k súborom a službám priestorových údajov členských štátov za harmonizovaných podmienok“

EN verzia Usmernenia (332 KB)

SK verzia Usmernenia (448 KB)