Pre koho je určený INSPIRE?

INSPIRE je rámcovou legislatívnou iniciatívou, ktorá má vplyv na široké spektrum dotknutých subjektov, ktoré je možné rozdeliť na:

 

  • Užívateľov
  • Povinných poskytovateľov
  • Dobrovoľných prispievateľov