Prehľad dokumentov

Názov

Číslo

Dátum schválenia

 Forma

Zverejné vo vestníku EC

Link

viac info JRC

Metaúdaje 1205/2008 3.12.2008 Nariadenie

L 326; s. 12; 4 December 2008

SK  EN

Bilingual

 link
Monitoring a reporting 2009/442/EC 5.6.2009 Rozhodnutie

L 148; s. 52; 11 June 2009

SK  EN

Bilingual

 link
Sieťové služby - vyhľadávacie a zobrazovacie 976/2009 19.10.2009 Nariadenie

L 274; s. 52; 20 October 2009

SK  EN

Bilingual

 link
Prístup k údajom 268/2010 29.3.2010 Nariadenie

L 83;s. 8; 30 March 2010

SK  EN

Bilingual

 link

Sieťové služby - ukladacie a transformačné 1088/2010 23.11.2010 Nariadenie

L 323; s 1; 8.12.2010

SK  EN

 link

Interoperabilita súborov a služieb priestorových údajov 1089/2010 23.11.2010 Nariadenie

L 323; s 11; 8.12.2010

SK  EN

Bilingual

 link

Interoperabilita súborov a služieb priestorových údajov - rozšírenie pre Anex I. 1089/2010 23.11.2010 Nariadenie

L 323; s 11; 8.12.2010

SK  EN

 link

Interoperabilita súborov a služieb priestorových údajov rozšírenie pre Anex II. 1089/2010 08.04.2013 Nariadenie

L 323; s 11; 8.12.2010

SK  EN

 link

Interoperabilita súborov a služieb priestorových údajov rozšírenie pre Anex III. 1089/2010 08.04.2013 Nariadenie

L 323; s 11; 8.12.2010

SK  EN

 link

Interoperabilita súborov a služieb priestorových údajov - zoznam kódov 102/2011
4.2.2011 Nariadenie

L 31; s 13; 5.2.2011

SK  EN

 link

x