Dátová kancelária NIPI

Dátová kancelária národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (DK NIPI)

Poslaním DK NIPI je zabezpečiť podporu koordinácie budovania a prevádzky NIPI, vrátane činností všetkých podaktivít projektu ESPUS.

Cieľom dátovej kancelárie je zabezpečiť nasledovné aktivity:

 • Príprava a realizácia metodického rámca pre efektívny manažment priestorových údajov.
 • Podpora pre koordinačný rámec pre proces zavedenia efektívneho manažmentu priestorových údajov a služieb.
 • Koordinácia správy priestorových údajov a služieb s aktivitami Dátovej kancelárie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ďalej len ÚPVII).
 • Manažment aktivít harmonizácie priestorových údajov a publikácie prostredníctvom sieťových služieb.
 • Usmerňovanie návrhu a realizácie prípadov použitia priestorových údajov a služieb v aplikačnej praxi.
 • Špecifikácia, realizácia a koordinácia aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia v oblasti manažmentu priestorových údajov.

Zloženie dátovej kancelárie:

Riadiaci personál:

 • Martina Gunišová (Projektový manažér)
 • Michaela Kopasová (Projektový asistent)
 • Richard Krchňák (Finančný manažér)
 • Klaudia Ronec (Projektový asistent)

Odborné činnosti:

 • Martin Koška (Odborný pracovník INSPIRE)
 • Jozef Nováček (Dátový kurátor)
 • Peter Mozolík (Špecialista pre dáta a infraštruktúru INSPIRE)
 • Peter Pastorek (Špecialista pre dáta a infraštruktúru eGovernment, Copernicus)
 • Ján Tóbik (Odborný pracovník eGovernment)
 • Martin Tuchyňa (Odborný garant)