RPI

Informácie k projektu Register priestorových informácií (RPI).

Základné informácie k projektu:

Názov projektu: Register priestorových informácií

Hlavný cieľ projektu: Tvorba a prevádzka metainformačného systému v zmysle legislatívnych požiadaviek zákona o Národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.

Sumárne info projektu:

RPI fáza 1:

Žiadateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Rozpočet projektu: 6 499 333,20 EUR
Trvanie projektu: 16 mesiacov
Zdroj financovania: Operačný program informatizácia spoločnosti (OPIS)

RPI fáza 2:

Žiadateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Rozpočet projektu: 2 578 912,00 EUR
Trvanie projektu: 25 mesiacov
Zdroj financovania: Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII)

RPI SLA:

Obstarávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
Zmluva o poskytovaní servisných služieb č. 55/2018/1.16.2
Dátum účinnosti: 01.06.2018 -  Dátum platnosti do: na dobu 48 mesiacov odo dňa jej účinnosti

Ďalšie informácie: