Vzory dohôd o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov

Webové sídlo v zmysle § 5a Vyhlášky č. 12/2017 Z. z.Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 352/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.

Vzory dohôd o spoločnom využívaní súborov a služieb priestorových údajov.

Pre podporu plnenia implementácie Národnej infraštruktúry priestorových informácií (NIPI) v zmysle § 9 odsek 1 zákona č. 362/2015 Z. z. a § 5d odsek 3 vyhlášky č. 12/2017 Z. z., povinné osoby použijú nasledovné vzory dohôd:

Vzory pre údaje a služby zdieľané v režime Open Data:

Tieto je možné použiť na súbory a služby priestorových údajov používané podľa INSPIRE bez dodatočných obmedzení alebo podmienok a bezplatne. Vzory sú v súlade s požiadavkami na verejnú licenciu v zmysle § 76 Zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon).

Typ dohody / licencie

Odkaz na vzor / dohodu / licenciu

Poznámka

INSPIRE Základná dohoda/licencia

Vzor základnej dohody o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov

Príklad 1

Príklad 2

Vzor základnej dohody o spoločnom využívaní služieb priestorových údajov

Príklad 3

CC0 Voľné dielo

 

 

CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0

http://www.slideshare.net/saeron/by-preklad-sk

 

 

Vzory pre iné prípady zdieľania údajov a služieb: 

Tieto vzory je možné použiť na súbory a služby priestorových údajov v prípadoch, kedy poskytovateľ vyžaduje pri ich zdieľaní uplatňovanie špecifických podmienok. 

Typ dohody / licencie

Odkaz na dohodu/licenciu

Poznámka

INSPIRE Špecifická dohoda/licencia

Vzor špecifickej dohody o spoločnom využívaní súborov priestorových údajov

Príklad 3

 

Vzor špecifickej dohody o spoločnom využívaní služieb priestorových údajov

Príklad 4

CC BY-ND Creative Commons Attribution-No-derivates („uvedenie autora – bez odvodeného obsahu“) 4.0

http://www.slideshare.net/saeron/by-nd-prekladsk

 

CC BY-NC Creative Commons Attribution-NonCommercial („uvedenie autora – nekomerčné použitie“) 4.0

http://www.slideshare.net/saeron/by-nc-prekladsk

 

CC BY-SA Creative Commons Attribution-ShareAlike („uvedenie autora – rovnaké šírenie“) 4.0

http://www.slideshare.net/saeron/by-sa-prekladsk

 

CC BY-NC-ND Creative Commons Attribution-NonCommercial-No-derivates („uvedenie autora – nekomerčné použitie – bez odvodeného obsahu“) 4.0

http://www.slideshare.net/saeron/by-ncnd-prekladsk

 

CC BY-NC-SA Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (“uvedenie autora – nekomerčné použitie – rovnaké šírenie”) 4.0

http://www.slideshare.net/saeron/by-ncsa-prekladsk

 

Pozn: Akékoľvek námety a pripomienky prosím zasielajte na adresu  "inspire_sk@sazp.sk".